Altan i Hamburgsund

På våren blir det mycket altaner. Denna altan byggs i flera nivåer och följer noga hur området är utformat.